Privacy verklaring

AVG Privacy instellingen

Stel hieronder de door u gewenste privacyinstellingen in.

Deze cookies worden gezet en kunnen persoonlijke gegevens verzamelen. Als u deze instelling uitzet kunnen wij zal de Facebook feed niet worden getoond.

View details

Functionele cookies worden gebruikt om ervoor te zorgen dat de website naar behoren werkt. Deze cookies verzamelen geen persoonlijke informatie.

View details
Vergeet mijn instellingen Verwijderd!

Beauty By Kitty, gevestigd aan Herenstraat 2 2291 BG Wateringen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Herenstraat 2

2291 BG Wateringen

0174 – 504 418

Kitty Löbker is de Functionaris Gegevensbescherming van Beauty by Kitty

Zij is te bereiken via info@beautybykitty.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Beauty By Kitty verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Contactformulier:

–             Voor- en achternaam

–             Telefoonnummer

–             E-mailadres

Google analytics:

–             IP-adres

–             Locatiegegevens

–             Gegevens over uw activiteiten op onze website

–             Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Beauty by Kitty verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– gezondheid

Dit gebeurt bij het invullen van het afsprakenformulier op de site onder de pagina contact. Hiermee geeft u automatisch toestemming voor het verwerken van deze gegevens, natuurlijk gaan wij hier vertrouwelijk mee om. Wilt u deze gegevens per direct verwijderd, neem dan contact met ons op via info@beautybykitty.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@beautybykitty.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Beauty By Kitty verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om onze diensten goed uit te kunnen voeren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Beauty By Kitty bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Je gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Beauty By Kitty verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met je, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Je kunt hierbij denken aan ICT-bedrijven die wij inschakelen ten behoeve van de procesoptimalisatie en bedrijven die ons helpen met het onderhouden van de website en met de verzending van de nieuwsbrief.

Beauty By Kitty heeft verwerkersovereenkomsten gesloten met bovenstaande partijen voor zover derde partijen de beschikking krijgen over uw persoonsgegevens. Deze partijen handelen op eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Beauty By Kitty blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Beauty By Kitty gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Beauty By Kitty gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

 • Google Analytics
 • Google Maps
 • Mailchimp
 • Instagram
 • YouTube
 • Facebook

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Beauty by Kitty en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@beautybykitty.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Beauty by Kitty wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Beauty By Kitty neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@beautybykitty.nl

Beauty By Kitty heeft de volgende maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen je gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
×